« Terug

Bestuurswijzigingen

Tijdens de ALV van maart 2019 hebben er enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden binnen het bestuur van de Vereniging van Zadel & Tuigdeskundigen.
Anne van Vugt is de nieuwe voorzitter geworden. Zij neemt hiermee de positie van Nienke Bergsma over. Nienke Bergsma blijft actief in het bestuur als Algemeen bestuurslid. Daarnaast is Claudia Gelissen afgetreden als penningmeester en heeft Stephanie van Deursen haar taken overgenomen. Hans Koelma heeft eveneens zijn taak binnen het bestuur als Algemeen bestuurslid neergelegd.

Het bestuur van de VZTD is nu als volgt samengesteld:

Voorzitter: Anne van Vugt
Secretaris: Edwin Stoker
Penningmeester: Stephanie van Deursen

Algemeen bestuurslid: Nienke Bergsma
Algemeen bestuurslid: Harrie van den Bosch
Algemeen bestuurslid: Ronald Kappelle