« Terug

Bestuurswisseling VZTD

Tijdens de ALV van maart 2017 hebben er enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden binnen het bestuur van de Vereniging van Zadel & Tuigdeskundigen.

Claudia Gelissen is de nieuwe penningmeester. Zij neemt hiermee de positie van Callista Schrage over. Claudia zal naast de financiële zaken, ook een aantal algemene bestuurstaken op zich gaan nemen. Ook Jan-Hein van de Wiel heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen. In zijn plaats heeft Andre Meijer zitting genomen in het bestuur als Algemeen Bestuurslid.

Namens het voltallige bestuur willen wij Callista en Jan-Hein van harte bedanken voor al hun inzet. We wensen Claudia en André veel succes in hun nieuwe functie.

Het bestuur van de VZTD is nu als volgt samengesteld:

Voorzitter: Harrie van den Bosch
Vicevoorzitter: Nienke Bergsma
Secretaris: Edwin Stoker
Penningmeester: Claudia Gelissen
Algemeen bestuurslid: Ronald Kappelle
Algemeen bestuurslid: Hans Koelma
Algemeen bestuurslid: André Meijer