« Terug

Sectorraad Paarden benoemt nieuwe voorzitter

Ermelo (SRP). Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft vanaf 1 januari 2017 een nieuwe voorzitter in de persoon van Jan Cees Vogelaar, wonende in Lelystad. Het bestuur benoemde in juli een vertrouwenscommissie uit haar midden om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur stemde unaniem in met de benoeming van Jan Cees Vogelaar als nieuwe voorzitter van de SRP.

Siem Korver namens de sollicitatiecommissie: “We zijn zeer verheugd dat wij Jan Cees Vogelaar aan het bestuur konden voordragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Hij heeft een sterke bestuurlijke ervaring in de agri-business, een duidelijke affiniteit met de paardensector en een groot netwerk met veel ervaring op de dossiers waar wij de komende periode als SRP op zullen gaan focussen.”

Vogelaar is blij met zijn benoeming en wil deze uitdaging graag aangaan. “Voor de SRP liggen de komende jaren veel uitdagingen in het verschiet. De SRP is de afgelopen jaren ontwikkeld als een serieuze gesprakspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties. Ik ben enthousiast met de unanieme benoeming door het bestuur en ik ga me de komende tijd verder verdiepen in de dossiers waar de SRP mee bezig is en hoop op een prettige samenwerking met alle betrokken partijen.”

Jan Cees Vogelaar volgt Piet Jansen op die eind 2016 zijn functie als voorzitter van de SRP neerlegt nu zijn reglementaire termijn van 2 x 3 jaar erop zit. Het bestuur van de SRP is Piet Jansen zeer erkentelijk voor de rol die hij de afgelopen jaren heeft vervuld voor de SRP en wenst zijn opvolger Jan Cees Vogelaar veel succes.